ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN BU DEFA DA KAHRAMANMARAŞTA EYLEMDEYİZ

26 Eylül 2022 12:20 Güven Haber-Sen 1202

Güven Haber-SEN ; KADRO VE ÖZLÜK HAKLARI İÇİN YİNE MEYDANLARDA , YİNE EYLEMDE

Güven Haber Sendikası adına basın açıklamasını Güven Haber Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa yiğit yaparken, Konfederasyonumuz adına Genel Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet KÜRTÜL basın açıklamasına katılarak destek verdi.

Mustafa Yiğit yaptığı basın açıklamasında;

Sayın Vekilim, Kıymetli üyelerimiz, konfederasyonumuzun paydaşları ve saygı değer basın mensupları, öncelikle basın açıklamamıza hoş geldiniz.

Bilindiği üzere Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi hali hazırda Varlık Fonuna bağlı bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut durumda PTT A.Ş’de 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile istihdam edilen, İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel ve taşeron firma personeli olmak üzere 3 farklı istihdam şekli bulunmaktadır.

399 sayılı kanun hükmünde kararname ile istihdam edilen personel devletin asli ve sürekli görevleri ile kamu hizmetleri 4/C’li güvenceli memur, İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel kamuda 4/A vekil, geçici, kamu dışı idari hizmet sözleşmeli, mevsimlik gibi tüm güvenceli olmayan memurdur.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdam edilen personel ile İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel arasında, başta Maaş adaletsizliği sonrasında özlük haklarında büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesi olan eşitlik ilkesine de açıkca aykırıdır. Anayasamızın 10. Maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Aynı işi yapan iki farklı statüdeki personel arasında ham maaşta 1500-2000 lira arasında fark bulunmaktadır. 399 sayılı KHK’lı personelin başarı puanı ile maaşında artış yaşanmakta, buna karşılık İdari Hizmet Sözleşmeli Personel hiçbir bilimsel temele dayanmayan, garabet bir performans sistemine maruz bırakılmaktadır. Çalışma gücünü değil tamamen şans faktörüne dayalı bu sistem personelin iş barışını bozmakta, yöneticilerin elinde bir koz olarak kullanılmakta, bu durum personelin mobbinge maruz kalmasına sebep olmaktadır.

PTT A.Ş.’nin 2017 yılından sonra personel istihdamına gitmemesi, geçtiğimiz sözleşme döneminde Taşeron Firma Personeli maaşlarının asgari ücret artı yüzde 40’dan yeni sözleşme ile asgari ücret artı yüzde 10 olarak belirlenmesi firma personelinin büyük bölümünün işten ayrılması hali hazırda çalışan personel iş yükünü arttırmakta, üst kademelerden alt kademelere silsile halinde baskıyı arttırmaktadır.

Bu durum personele baskıyı arttırma, hukuka aykırı işlem yapmaya mecbur bırakmaktadır. Teşeron Firma Personeline kanuna aykırı olarak Tebligat gönderisi dağıttırılması, dağıtımdan feragat eden personelin yerinin değiştirilmesi ve düzeninin bozulması tehditlerine maruz kalmasına sebebiyet vermektedir.

 

Taşeron Firma Personeli dâhil olmak üzere tüm personele yapabileceğinden çok fazla, dağıtım sahasının gerçeklerine aykırı, iş potansiyelinin üzerinde iş yüklenmesi kurum aidiyetini zedelemekte ve personelin psikolojik olarak baskı altına girmesine sebebiyet vermektedir.

Buradan Güven Haber Sen olarak haykırıyoruz. “postacılar tükendi. Artık yeni güvercinlerin yuvaya alınma zamanı gelmiştir. 5 yıldır alım yapılmamaktadır. Hem personel hem de personel adayları 4 gözle alım beklemektedir.” PTT Genel Müdürlüğünden beklentimiz bir an önce personel alımı yaparak kanayan bu yaraya merhem olmasıdır.  

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak başta PTT A.Ş.’nin ivedilikle personel ihtiyacının belirlenerek istihdama gitmesi, iş barışını sağlamak için mümkün olan tüm tedbirleri alması, personel üzerindeki baskıyı kaldırarak mobbingden vazgeçmesi, bilimsel temeli olmayan ve adına Performans sistemi denilen garabetten vazgeçerek aynı işi yapan personele aynı özlük haklarını tanıyacak çalışmalar yaparak hayata geçirmesi gerekmektedir. Sendikamızın ve kurum personelinin genel gayesi budur.

Bu minvalde Güven Haber Sen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından beklentimiz Sözleşmeli Personellerin Kadroya Geçirilmesi, kurulacak komisyonda PTT A.Ş. de çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli Personel ve 399 sayılı kanın hükmünde kararname ile istihdam edilen personelin maaş ve özlük haklarını devlet memuruna yaraşır seviyeye çekilmesidir.

Kıymetli basın mesupları basın açıklamamız bu temenniler ile sona ermiştir. Önümüzdeki sürecin öncelikle ülkemize ve tüm PTT A.Ş. personeline hayırlı olması temenni ediyor, basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Güven Haber Sen Yönetim Kurulu

Sayın Vekilim, Kıymetli üyelerimiz, konfederasyonumuzun paydaşları ve saygı değer basın mensupları, öncelikle basın açıklamamıza hoş geldiniz.

Bilindiği üzere Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi hali hazırda Varlık Fonuna bağlı bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut durumda PTT A.Ş’de 399 sayılı kanun hükmünde kararname ile istihdam edilen, İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel ve taşeron firma personeli olmak üzere 3 farklı istihdam şekli bulunmaktadır.

399 sayılı kanun hükmünde kararname ile istihdam edilen personel devletin asli ve sürekli görevleri ile kamu hizmetleri 4/C’li güvenceli memur, İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel kamuda 4/A vekil, geçici, kamu dışı idari hizmet sözleşmeli, mevsimlik gibi tüm güvenceli olmayan memurdur.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdam edilen personel ile İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen personel arasında, başta Maaş adaletsizliği sonrasında özlük haklarında büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesi olan eşitlik ilkesine de açıkca aykırıdır. Anayasamızın 10. Maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Aynı işi yapan iki farklı statüdeki personel arasında ham maaşta 1500-2000 lira arasında fark bulunmaktadır. 399 sayılı KHK’lı personelin başarı puanı ile maaşında artış yaşanmakta, buna karşılık İdari Hizmet Sözleşmeli Personel hiçbir bilimsel temele dayanmayan, garabet bir performans sistemine maruz bırakılmaktadır. Çalışma gücünü değil tamamen şans faktörüne dayalı bu sistem personelin iş barışını bozmakta, yöneticilerin elinde bir koz olarak kullanılmakta, bu durum personelin mobbinge maruz kalmasına sebep olmaktadır.

PTT A.Ş.’nin 2017 yılından sonra personel istihdamına gitmemesi, geçtiğimiz sözleşme döneminde Taşeron Firma Personeli maaşlarının asgari ücret artı yüzde 40’dan yeni sözleşme ile asgari ücret artı yüzde 10 olarak belirlenmesi firma personelinin büyük bölümünün işten ayrılması hali hazırda çalışan personel iş yükünü arttırmakta, üst kademelerden alt kademelere silsile halinde baskıyı arttırmaktadır.

Bu durum personele baskıyı arttırma, hukuka aykırı işlem yapmaya mecbur bırakmaktadır. Teşeron Firma Personeline kanuna aykırı olarak Tebligat gönderisi dağıttırılması, dağıtımdan feragat eden personelin yerinin değiştirilmesi ve düzeninin bozulması tehditlerine maruz kalmasına sebebiyet vermektedir.

 

 

 

Taşeron Firma Personeli dâhil olmak üzere tüm personele yapabileceğinden çok fazla, dağıtım sahasının gerçeklerine aykırı, iş potansiyelinin üzerinde iş yüklenmesi kurum aidiyetini zedelemekte ve personelin psikolojik olarak baskı altına girmesine sebebiyet vermektedir.

Buradan Güven Haber Sen olarak haykırıyoruz. “postacılar tükendi. Artık yeni güvercinlerin yuvaya alınma zamanı gelmiştir. 5 yıldır alım yapılmamaktadır. Hem personel hem de personel adayları 4 gözle alım beklemektedir.” PTT Genel Müdürlüğünden beklentimiz bir an önce personel alımı yaparak kanayan bu yaraya merhem olmasıdır.  

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak başta PTT A.Ş.’nin ivedilikle personel ihtiyacının belirlenerek istihdama gitmesi, iş barışını sağlamak için mümkün olan tüm tedbirleri alması, personel üzerindeki baskıyı kaldırarak mobbingden vazgeçmesi, bilimsel temeli olmayan ve adına Performans sistemi denilen garabetten vazgeçerek aynı işi yapan personele aynı özlük haklarını tanıyacak çalışmalar yaparak hayata geçirmesi gerekmektedir. Sendikamızın ve kurum personelinin genel gayesi budur.

Bu minvalde Güven Haber Sen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından beklentimiz Sözleşmeli Personellerin Kadroya Geçirilmesi, kurulacak komisyonda PTT A.Ş. de çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli Personel ve 399 sayılı kanın hükmünde kararname ile istihdam edilen personelin maaş ve özlük haklarını devlet memuruna yaraşır seviyeye çekilmesidir.

Kıymetli basın mesupları basın açıklamamız bu temenniler ile sona ermiştir. Önümüzdeki sürecin öncelikle ülkemize ve tüm PTT A.Ş. personeline hayırlı olması temenni ediyor, basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

ifadelerinde bulunarak örgütlenme çalışmaları adına PTT çalışanlarına ziyarette bulundu.

 

 

Yorum Ekle

İlk Yorumlayan Siz Olun!
Güven İletişim ve Haberleşme Çalışanları Memur Sendikası

Türkiye genelinde hizmet veren Güven İletişim ve Haberleşme Çalışanları memur Sendikası'na ait kurumsal bilgilerin, faaliyetlerin, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Güven Haber-Sen

Anadolu yakası PTT Başmüdürlüğü yanı Rıhtım / İSKELE İŞ HANI kat:2 d:11
34000 kadıköy / İstanbul

Güven Haber Sen © Tüm Hakları Saklıdır.